Hulp bij pijnlijke tenen!

pijnlijke tenenWelkom allemaal, op dit blog vind je veel artikelen over hetgeen dat ik meemaak in het dagelijks leven. Door middel van deze artikelen hoop ik jullie de beste tips te geven. Vandaag heb ik een goede tip voor iedereen met pijnlijke tenen. In mijn vrije tijd loop ik regelmatig, dit doe ik met een goede vriendin van me. Mijn goede vriendin kon de laatste tijd steeds niet en dit vond ik erg jammer. Ik vroeg me af waarom ze steeds af zij, daarom vroeg ik het aan der. Ze vertelde me dat ze last had van pijnlijke tenen en dat ze niet wist wat ze moest doen. Ik vond dit uiteraard tenenzeer vervelend voor haar, daarom ben ik het internet opgegaan. Op het internet hoopte ik een oplossing voor haar te vinden en deze vond ik uiteindelijk op de website van Footlogics. Hier heb ik me ingelezen over hetgeen waar ze last van had. Op de website zag ik dat inlegzooltjes zouden kunnen helpen, deze heb ik dan ook meteen voor haar besteld.

pijnlijke Ze is er erg blij mee!

Toen ik de zooltjes aan haar gaf was ze meteen erg enthousiast. Ze vond het erg fijn dat ik haar wilde helpen en binnenkort komt ze weer mee hardlopen. Sinds ze de zooltjes in haar schoenen doet heeft ze gelukkig steeds minder pijn!

Wat is een spirometrie?

Een longfunctieonderzoek, wat een synoniem is voor een spirometrie, kun je in eenvoudige woorden het beste omschrijven als een soort van blaastest voor mensen die bijvoorbeeld COPD of astma hebben.

Wat is COPD?

Voor het geval je niet weet wat COPD is: dit is een aandoening aan de luchtwegen. De aandoening komt voort uit een continue ontsteking van de luchtwegen die daardoor op den duur blijvend worden beschadigd. Het gevolg hiervan is dat de longen minder goed kunnen functioneren dan wanneer ze in goede conditie waren geweest en daardoor kunnen klachten ontstaan zoals bijvoorbeeld kortademigheid. Wat vaak niet bekend is, is dat de oorzaak van COPD vaak terug te vinden is in het roken van sigaretten. Tot zover een korte uitleg over COPD. Laten we verder ingaan op wat een spirometrie nu precies is.

Wat gebeurd er tijdens het uitvoeren van een spirometrie?een-spirometrie-heeft-betrekking-op-de-longen

Een spirometrie is dus een longfunctieonderzoek waarbij wordt onderzocht hoe het is gesteld met het functioneren van de longen. Om dit vast te kunnen stellen dient de persoon die de spirometrie ondergaat op verschillende manieren in te ademen en uit te ademen. Op die manier is met behulp van een spirometer en de computer vast te stellen hoe het is gesteld met onder andere de hoeveelheid lucht die na een diepe inademing door de patiënt uitgeademd kan worden. Ook wordt er gekeken naar de 1 secondewaarde (de hoeveelheid lucht die de patiënt in een seconde kan uitademen). Hieruit kan worden geconcludeerd hoe het ervoor staat voor wat betreft de vernauwing van de longen.

De uitvoering van een spirometrie vraagt om scholing

Om een spirometrie succesvol uit te kunnen voeren is het belangrijk dat degene die de test uitvoert goed weet waar hij mee bezig is en dat hij de resultaten van het longfunctieonderzoek op de juiste manier kan interpreteren.

Dat is belangrijk, omdat op basis van de uitslagen van meerdere testen er beslissingen kunnen worden genomen over de behandeling van de patiënt. Dat maakt dat het belangrijk is dat de interpretatie van de testuitslagen correct wordt gedaan.

In de praktijk betekent dit dat degene die de test afneemt goede instructies aan zijn patiënt moet geven over hoe deze dient in te ademen en hoe deze persoon dient uit te ademen. Vervolgens komt de zojuist besproken interpretatie om de hoek kijken en kunnen er conclusies worden getrokken die mogelijk tot aanpassing van het behandelplan kunnen leiden.

Voor degene die de spirometrie afneemt is het dus van belang dat hij of zij goede scholing heeft gevolgd. Er zijn dan ook meerdere aanbieders op de markt die dergelijke bijscholingstrajecten verzorgen. Bekijk hier een voorbeeld van spirometrie nascholing.